Chính sách bảo mật & quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Khách hàng là tài sản giá trị của Thuexehaituan.com và chúng tôi xem việc bảo mật quyền riêng tư của quý khách là việc rất nghiêm trọng. Chính sách quyền riêng tư này được dùng để thông báo cho quý khách hàng biết về những thông tin chúng tôi thu thập được từ quý khách, cách chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi sẽ cho quý khách hàng biết nếu chính sách quyền riêng tư có sự thay đổi. Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho trang website thuexehaituan.com và bất kỳ những website nào khác hoặc những ứng dụng di động liên kết đến chính sách này. Xin lưu ý rằng nhà xe Hải Tuấn sẽ chỉ sử dụng những thông tin của quý khách trong phạm vi phù hợp với chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách và cách chúng tôi thu thập những thông tin này

Nhìn chung, khi quý khách đặt dịch vụ thuê xe du lịch của Hải Tuấn là quý khách đã tự nguyện cung cấp những thông tin của quý khách cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập về trình duyệt web mà quý khách sử dụng và những thiết bị mà quý khách sử dụng để tương tác với chúng tôi.

Nếu quý khách thực hiện việc đặt xe qua trang web

Để thực hiện quá trình đặt xe qua trang web thuexehaituan.com, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

 • Họ và tên của quý khách
 • Địa chỉ email của quý khách
 • Số điện thoại của quý khách
 • Thông tin thẻ tín dụng của quý khách

Thông tin chúng tôi thu thập một cách tự động khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập tự động những thông tin sau:

 • Loại trình duyệt web và hệ điều hành mà quý khách đang sử dụng để đăng nhập sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;
 • Loại thiết bị mà quý khách đã sử dụng để sử dụng để đăng nhập sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bao gồm những định danh thiết bị duy nhất;
 • Địa chỉ IP của quý khách;
 • Những trang web mà quý khách đã xem trước và sau khi đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 • Thông tin về những nội dung mà quý khách đã xem và sử dụng trên trang web của chúng tôi;
 • Thông tin về địa chỉ hiện hành của quý khách (nếu quý khách đồng ý cung cấp thông tin này cho chúng tôi); và
 • Thông tin chúng tôi chúng tôi thu thập bằng việc sử dụng cookies được mô tả dưới đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng bên thứ 3 để giúp chúng tôi thu thập một vài những thông tin này. Những thông tin này không liên kết đến phần ID của trình duyệt của quý khách được lưu bởi cookies. Những thông tin cụ thể liên quan đến cách chúng tôi sử dụng cookies, xin vui lòng xem phần Cookies bên dưới.

Cookies

Một vài dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies. Cookies là những file nhỏ định dạng chữ được gởi từ website của chúng tôi đến trình duyệt web của quý khách mà sau đó sẽ chứa chúng vào trong hệ thống máy tính của quý khách. Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào được lưu hoặc thu thập bởi cookies.

Chúng tôi sử dụng cookies để lưu giữ con số định dạng duy nhất để nhận biết trình duyệt của quý khách. Điều này giúp cho chúng tôi nhận biết được những trình duyệt web của quý khách khi quý khách sử dụng các phần dịch vụ khác nhau của chúng tôi. Không có cookies, những dịch vụ của chúng tôi sẽ “quên” những mục trong rổ của quý khách mỗi khi quý khách đăng nhập đến một trang khác. Thông tin về các mục được sử dụng bởi webstie này sẽ được xóa khi trình duyệt web của quý khách tắt đi.

Yêu cầu “không theo dõi”

Mặc dù một số trình duyệt web cho phép quý khách gởi tín hiệu thông báo rằng quý khách không muốn bị “theo dõi”, nhưng những dịch vụ của chúng tôi không nhận biết hoặc phản hồi lại những tín hiệu “không muốn bị theo dõi”.

Cách thức sử dụng thông tin đã thu thập hoặc nhận được

Thông tin chúng tôi thu thập và nhận được sẽ được sử dụng để cung cấp những dịch vụ mà quý khách đã yêu cầu; để xác nhận đặt chỗ của quý khách hoặc để trả lời những câu hỏi của quý khách. Những thông tin này cũng được sử dụng để cung cấp cho quý khách những thông tin cập nhật liên quan đến những thay đổi đối với những dịch vụ của nhà xe Hải Tuấn mà quý khách đã đặt. Những thông tin thu thập được cũng sẽ cho phép quý khách xem lại những thông tin đặt chỗ mà quý khách đã thực hiện với chúng tôi.

Thông tin của quý khách cũng sẽ được cung cấp cho các nhân viên/đại lý dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ quý khách bất kỳ những câu hỏi nào. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng những thông tin này để chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ cho quý khách hàng một cách hiệu quả và trọng tâm hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về những thiết bị máy tính của quý khách và những trang trên dịch vụ của chúng tôi mà quý khách đã xem để phục vụ cho việc phân tích đánh giá. Cuối cùng, quý khách có thể nhận email từ chúng tôi liên quan đến những chương trình khuyến mãi và những thay đổi trên website của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của quý khách

Nhà xe Hải Tuấn sẽ không bán hoặc cung cấp thông tin của quý khách cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác trừ khi phù hợp với chính sách này.

Tất cả các giao dịch thanh toán trên trang web của chúng tôi được thực hiện thông qua Onepay Việt Nam, một nhà cung cấp dịch vụ trung tâm thanh toán uy tín tại Việt Nam. Thông tin thẻ tín dụng và những thông tin cá nhân khác được thu thập bởi Onepay để thực hiện quá trình thanh toán của quý khách.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của quý khách cho những Công ty mà cung cấp những dịch vụ trực tiếp cho chúng tôi, bao gồm những nhà thiết kế websites và những nhà tư vấn kỹ thuật. Những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng bởi những tổ chức nhằm thực hiện những nhiệm vụ của họ và/hoặc để cung cấp dịch vụ mà quý khách đã yêu cầu và không có mục đích nào khác.

Trong trường hợp bán hoặc chuyển giao của Công ty chúng tôi, những thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ quý khách hàng hoặc về khách hàng sẽ được cung cấp cho người mua như là một phần của quá trình bán hoặc chuyển giao và những thông tin này cũng sẽ được chuyển giao cho người mua như là những tài sản được chuyển giao.

Chính sách của chúng tôi sẽ không cung cấp cho bất kỳ tổ chức hoặc đơn vị nào những thông tin của quý khách mà chúng tôi đã thu thập được qua website này trừ khi chúng tôi buộc phải chia sẻ theo quy định của pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ những dịch vụ của chúng tôi.

Tính chính xác của những thông tin cá nhân được cung cấp

Nếu thẻ tín dụng được dùng để thanh toán cho việc đặt chỗ không phải là quý khách, khi đó quý khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đã được sự chấp thuận của người chủ thẻ trước khi điền bất kỳ những thông tin liên quan và những thông tin này phải đảm bảo chính xác. Khác với những điều đã nói ở trên, bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng xác nhận rằng quý khách hàng sẽ chỉ nhập thông tin cá nhân về bản thân và thông tin đó là đúng.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin trong khả năng của chúng tôi để chống lại mất mát, trộm cắp và sử dụng trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có việc truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an toàn 100%. Do vậy, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin chúng tôi hiện có, chúng tôi không thể cam kết hoặc đảm bảo về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào quý khách hàng chuyển đến chúng tôi.

Điều chỉnh chính sách này

Thuexehaituan.com bảo lưu quyền được sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Những thay đổi sẽ được đăng tải tại đây. Chính sách này được điều chỉnh lần cuối cùng vào ngày 01/11/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *